Zmiana Tytuł Autor Status
2021-04-07 13:33:17 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL GEOGRAFII w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-07 13:31:52 Nabór na stanowisko specjalisty ds. budżetu w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:40:46 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL MATEMATYKI w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:36:08 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:06:47 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL MATEMATYKI w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:05:45 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL INFORMATYKI w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:04:46 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL GEOGRAFII w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:03:20 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL FIZYKI w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:03:16 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL FIZYKI w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-24 12:01:54 OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-16 13:06:29 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-16 12:15:27 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-12 15:18:08 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-10 11:55:52 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-10 10:22:05 Sprawozdanie finansowe 2020 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-10 09:57:22 Oferta pracy dla pracownika obsługi sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-08 11:22:08 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 12:14:47 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO W SZCZECINIE slewandowski Opublikowany
2021-03-04 12:00:32 Sprawozdanie finansowe 2020 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-01 15:55:08 Informacja o wyborze ofert z przetargu nieograniczonego sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-01 15:45:32 Informacja o wyborze ofert z przetargu nieograniczonego sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-01 15:11:37 Nabór na stanowisko specjalisty ds. budżetu w Szkole Podstawowej nr 51 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-01 15:03:40 Dokumenty admin Opublikowany
2021-03-01 14:59:57 Dokumenty admin Opublikowany
2021-02-26 15:46:24 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-02-26 15:43:14 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-02-26 15:42:08 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-02-25 15:53:30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO W SZCZECINIE slewandowski Opublikowany
2021-02-25 15:51:39 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-01-29 13:03:09 Informacja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK i pozostałego sprzętu do pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-20 15:45:06 Informacja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK i pozostałego sprzętu do pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-13 18:14:12 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-07 15:40:09 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-07 15:33:41 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-07 15:04:14 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-30 16:05:24 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-30 15:23:58 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-28 12:31:02 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - transport posiłków. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-28 12:30:17 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - transport posiłków 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-28 09:33:54 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - wywóz odpadów kuchennych w roku 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-23 11:29:41 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - dostawa artykułów żywnościowych 2021 (grupy 1-13) sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 20:51:24 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - dostawa artykułów żywnościowych 2021 (grupy 1-13) sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 20:49:17 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - transport/przewóz dzieci 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 15:42:29 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - dostawa artykułów żywnościowych 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 14:25:49 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - badania medyczne dla pracowników 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 14:23:52 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - dostawa artykułów żywnościowych 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 14:21:46 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - art. biurowe 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 14:21:17 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - dostawa środków czystości 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-22 14:20:44 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - dostawa tuszy i tonerów 2021 sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-18 15:13:09 Informacja o wyborze oferty z przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-18 15:07:46 Świadczenie usług zdrowotnych w 2021 dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-18 15:06:29 Świadczenie usług zdrowotnych w 2021dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-18 12:09:38 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - transport posiłków. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-17 14:50:39 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - dowóz dzieci na basen. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-16 10:42:29 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 7 - art. sypkie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-16 10:31:32 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 7 - art. sypkie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-16 10:23:48 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 6 - nabiał sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-16 09:39:13 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 2 - owoce sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-16 09:38:29 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 2 - owoce sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-15 12:32:42 Dostawa środki czystości w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-15 12:23:05 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 12 - mięso wieprzowe sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-15 12:22:27 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - dowóz dzieci na basen. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-15 12:21:21 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - transport posiłków. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-15 12:18:37 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług wywozu odpadów kuchennych sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-14 16:14:39 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług wywozu odpadów kuchennych sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-14 16:13:46 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - transport posiłków. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-14 16:10:43 Ogłoszenie zapytania ofertowego - o świadczenie usług transportowych - dowóz dzieci na basen. sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-14 15:31:39 Informacja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 20:23:06 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 12 - mięso wieprzowe sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 20:09:06 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 13 - soki sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 20:04:51 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 12 - mięso wieprzowe sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 20:01:57 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 3 - drób sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 20:01:11 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 4 - ryby sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 20:00:25 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 5 - przyprawy sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:59:43 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 6 - nabiał sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:58:39 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 7 - art. sypkie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:57:26 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 8 - mrożonki sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:56:47 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 8 - mrożonki sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:56:24 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 9 - wyroby piekarskie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:55:34 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 10 - wyroby garmażeryjne sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 19:54:37 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 11 - wędliny sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 11:31:28 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 2 - owoce sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-11 09:02:26 Dostawa środki czystości w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:28:36 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 12 - mięso wieprzowe sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:28:02 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 11 - mięso wieprzowe sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:23:43 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 11 - wędliny sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:22:09 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 10 - wyroby garmażeryjne sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:20:59 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 9 - wyroby piekarskie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:20:04 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 8 - mrożonki sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:18:51 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 7 - art. sypkie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:15:31 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 6 - nabiał sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:13:47 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 5 - przyprawy sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:12:02 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 4 - ryby sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:10:49 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 3 - drób sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:08:26 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 2 - owoce sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 17:03:15 Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie - grupa 1 - warzywa sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 14:32:36 Dostawa środki czystości w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 13:00:43 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (nr 762590-N-2020 ) sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 09:24:58 Dostawa artykułów biurowych w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-10 09:15:47 Dostawa tuszy i tonerów w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie sekretariatdyrektora@sp51.szczecin.pl Opublikowany